Historia Lubiany


Znalezisko archeologiczne z terenu grodziska w Lubianie datwowanego na trzecie tysiąclecie przed naszą erą.

Autorem znaleziska jest Piotr Węgrzyn mieszkaniec Lubianki, nominowany do nargody Ministra Kultury